EU Projekty

Buďte klíčem k financování svých záměrů.

Získejte finanční zdroje z fondů EU formou poradenství a podpory při psaní projektových žádostí i při samotné realizaci schválených projektů.
Služba je určena právnickým osobám působícícm v neziskovém sektoru, veřejným samosprávním celkům, ale i registrovaným poskytovatelům sociálních služeb na komerční bázi (např. s.r.o.).

Využitím našich služeb získáte:

 • zkušeného partnera v oblasti přípravy a realizace projektu financovaných z Evrospkých strukturálních fondů (ESF) - cca 70% úspěšnost při přidělování dotací),
 • možnost dosáhnout na finanční zdroje  v řádech milionů na financování svých záměrů a služeb,
 • odbornou podporu při přípravě projektového záměru, projektové žádosti, přípravě na podpis smlouvy o poskytnutí dotace i při samotné realizaci projektu a uzavření jeho realizace,
 • podporu při dodržování pravidel čerpání finančních zdrojů z fondů ESF,
 • možnost více se soustředit na poskytování svých služeb díky administrativní podpoře z naší strany (know-how v oblasti administrativního zpracování projektu),
 • kontaktní osobu, která vám bude k dispozici celý pracovní týden (po - pá: 8:00 - 16:30),
 • Jak probíhá proces spolupráce na přípravě a realizaci projektů:
 • osobní jednání o podmínkách spolupráce u vás,
 • workshop s vašimi zástupci v rozsahu až jednoho celého dne u vás na pracovišti zaměřený na tvorbu projektového záměru a projektových aktivit,
 • následné pravidelné konzultace projektového záměru a projektových aktivit,
 • samotná příprava projektové žádosti a příloh,
 • podání žádosti a kontrola vyhodnocovacího procesu,
 • podpora při zpracování podkladů pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace, pokud projekt získá fin. podporu,
 • samotná realizace projektu.

Podporu při přípravě projektů vám poskytne tým lidí se zkušenostmi s přípravy a realizace více něž 50 úspěšně realizovaných projektů dotovaných z fondů EU. Máme zkušenosti s přípravou projektů s celkovou dotací až kolem 120 mil. Kč. Podstatnou část naší práce ovšem tvoří tzv. měkké projekty s rozsahem dotace do cca 20 mil. Kč. Odborníci v našem týmu mají zkušenosti s přípravou projektů zejména v rámci následujících dotačních programů:

 • Leonardo da Vinci,
 • ACCESS,
 • Phare,
 • EQUAL,
 • OP PA (Operační program Praha adaptabilita),
 • OP LZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost),
 • OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost),
 • OP PK (Operační program Praha konkurenceschopnost)
 • IOP (Integrovaný operační program),
 • ROP (Regionální operační program - v různých krajích).

Tzn., že máme zkušenosti v oboru min. 10 let - viz. starší dotační programy Leonardo da Vinci (náš tým od roku 2002), ACCESS (náš tým od roku 2004), Phare (náš tým od roku 2002), EQUAL (náš tým od roku 2004).

Podmínky spolupráce jsou individuálně domlouvány při schůzce s Vámi. Cena za přípravu projektové žádosti se nicméně pohybuje mezi 20 - 30 tis.