Podpora oddlužení a vyvážený rozpočet

Od vzniku existence společnosti (2013) se věnujeme šíření fin. gramotnosti mezi širokou veřejnost formou kurzů. Nově od roku 2017 poskytujeme v regionech hl. m. Prahy, Jihlavy a Hradce Králové komplexní podporu oddlužení těch, kteří z různých důvodů dospěli až do neutěšené situace zadlužení, insolvence či osobního bankrotu.

Kolika lidem v současné době poskytujeme služby k 31.12.2018?

Hradec Králové                      91 klientů

Hl. m. Praha                           12 klientů

Jihlava                                      8 klientů

Co můžete získat?

  • Podrobnou analýzu stavu financí s využitím odborníků na slovo vzatých (právníků, fin. poradců, advokátů, sociálních pracovníků, psychologů a dalších).
  • Nové znalosti v oblasti finanční gramotnosti – plánování financí, jejich investování, obrany před tzv. šmejdy a podomními obchodníky, smysluplném pojištění, efektivními cestami spoření a řešení financí v rodině.
  • Podporu při vyjednávání s exekutorem, insolvenčním správcem a subjekty zainteresovanými do vypořádání dluhu ve Váš prospěch.
  • Pomoc s přípravou a finalizací formulací ve všech myslitelných dokumentech, které musíte v souvislosti s dluhem vytvořit a zaslat na různá místa včetně sledování termínů odeslání.
  • Osobního asistenta pro řešení operativních úkolů, když je Vy sami řešit nemůžete (např. z důvodu onemocnění či nutnosti být v zaměstnání).
  • Pomoc s vyjednáváním se zainteresovanými subjekty ve věci konsolidace splátek či dokonce jeich pozastavení tak, abyste získali výhodnější splátkový kalendář.
  • Obhájce Vašich oprávněných zájmů a potřeb.
  • Osamostatnění Vašeho rozpočtu od lidí, kteří Vaše finance ohrožují svým chováním (např. půjčkami, vydíráním, apod.).
  • A mnohé další.

Ke konci roku 2018 jsme připravili projekt, který by měl od září roku 2019 umožnit ještě komplexnější podporu lidí v této nepříznivé situaci, a to zcela zdarma pro region Hradec Králové, kde je o naše služby největší zájem.