Projekt Krok za krokem oddlužením - Praha (reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011303)

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

 

Dne 30.4.2022 skončila po 30 měsících realizace projektu Krok za krokem oddlužením – Praha, který byl určen lidem ohroženým finanční tísní či předlužením na území hl. m. Prahy. Služeb projektu využilo celkem 143 lidí z řad osob se zdravotním postižením, rodin v obtížné sociální situaci, rodičů samoživitelů, seniorů a dalších – všech těch, koho nepříznivá ekonomická situace ohrozila.

 

Účastníci projektu mohli využít služeb dluhové poradny, finančního kouče, poradce pro bydlení či v hmotné nouzi, Kariérních poradců, psychologa, mediátora či právní poradenství. Takto komplexní a provázaná podpora slavila i díky spolupráci klientů úspěchy. Díky stabilizaci životní situace, udržení bydlení či nalezení nového, zajištění sociálních dávek, nalezení zaměstnání či řešení konfliktů nebo právních otázek v kombinaci s psychickou podporou, jsme u celkem 38 účastníků projektu úspěšně prošli procesem podán návrhu na oddlužení, který byl u všech schválen příslušným soudem. Mezi další úspěchy projektu patří:

 • 14 nově zaměstnaných klientů,
 • 18 osob získalo sociální dávky nebo potravinovou pomoc,
 • 11 lidí si udrželo či získalo nové bydlení

V rámci projektu bylo poskytnuto celkem:

 • 1 600 hod. poradenství ve dluhové poradně,
 • 1 340 hod. poradenství finančního kouče,
 • 459 hod. mediačního poradenství či mediací konfliktů,
 • 750 hodů. Poradenství v hmotné nouzi,
 • 1 008 hod. kariérního poradenství,
 • 300 hod. poradenství v zájmu bydlení,
 • 600 hod. konzultací psychologa
 • 308 hod. právního poradenství.

61 účastníků projektu využilo služby komplexněji a dlouhodoběji v rozsahu větším, než 40 hod. a někteří i v rozsahu přes 200 hod.  Zadlužení je velmi komplikovaná životní situace a vyžaduje intenzivní péči a respekt ke všem okolnostem, aby z ní existovala cesta ven. I proto od 1.5.2022 navazuje na již realizovaný projekt další projekt Krok za krokem oddlužením – Praha s pořadovým číslem 2.Krok za krokem oddlužením

Projekt Krok za krokem oddlužením - Praha (reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011303)

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

 

            Dne 1.11.2019 byla zahájena realizace projektu Krok za krokem oddlužením – Praha. Projekt bude realizován do 30.4. 2022. Projekt je určen lidem ohroženým finanční tísní či těm, kteří se již v dluhové pasti nacházejí na území hl. m. Prahy. Patří sem lidé a rodiny, které mají pocit, že jejich měsíční příjmy téměř nestačí na pokrytí měsíčních výdajů všech členů rodiny a ti, které nepřetržitě nahání věřitelé či musí čelit stále dalším a dalším obsílkám kvůli dluhům. Orientujeme se zejména na seniory, rodiče samoživitele a osoby se zdravotním postižením, ale dveře nezavřeme nikomu, kdo se s podobnými problémy potýká. Projekt poběží do konce dubna 2022.

 

            Hlavním cílem projektu je zvýšit příjmy či snížit výdaje lidí ve finanční tísni či vyřešit zcela nebo částečně zadlužení, a to včetně konsolidace dluhů či podání insolventního návrhu. Tyto činnosti budou v rámci projektu zajišťovat profesionálové s praxí delší než 5 let v oboru.

 

Co můžete získat vstupem do projektu?

 • snížení a ideálně vyřešení Vašich dluhů;
 • postupné zlepšení Vaší finanční situace;
 • šanci na získání finanční podpory od státu;
 • bezpečné snížení nákladů na bydlení, popřípadě
 • zvýšení příjmů;
 • znalosti a dovednosti, jak růst v zaměstnání;
 • překonání krizí, obav a stresu, pochopení,
 • diskrétnost a podporu.

Všechna podpora v rámci projektu je poskytována zcela zdarma, neboť se jedná o podporu z Evropských fondů. Bez Vaší časové investice ovšem pomoci nedokážeme, proto očekáváme min. 40 hod. Vašeho času pro vyřešení Vaší finanční situace.

Na cestě ke zlepšení Vás budou provázet podle potřeby:

 • průvodci oddlužením (provází pochůzkami, formuláři, zná velmi dobře postup oddlužení),
 • finančního kouč (podporuje, hledá s vámi reálné cíle, mění postupy, když je třeba),
 • poradce pro hmotné zabezpečení (hledá možnosti fin. dávek a pomáhá je získat),
 • poradce pro kariérní růst (hledá spolu s vámi cesty k profesnímu růstu),
 • poradce v otázkách bydlení (hledán možnosti pasivních příjmů z vaší nemovitosti, popř. poradí s prodejem či výměnou),
 • mediátor (pomáhá řešit konflikty, vyjednávat),
 • psychologové (jsou zde, když je vám těžko od srdce, když je toho na jednoho člověka příliš).

 

Kde nás najdete?

Karlínské náměstí 59/12

186 00  Praha 8 – Karlín.

 

Tel.: 608 601 440