✔ Rekvalifikační kurz - Nespecifická rekvalifikace, dle Usnesení vlády č. 238/1991

Rozsah kurzu:


   201  hodin

Komu je kurz určen

 •  Všem                        

Obsah 

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Obsluha PC s operačním systémem
 • Kancelářské aplikace na PC
 • Obsluha a správa kancelářské techniky
 • Obchodní korespondence, včetně elektronické komunikace a správy datových schránek.
 • Zajišťování ověření písemností a obstarávání písemností u orgánů státní správy.
 • Administrativní správa majetku organizace.
 • Administivně-hospodářské úkony v organizaci
 • Administrativně-personální agenda organizace
 • Archivace dokumentů a účetních dokladů
 • Reporting ve firemní struktuře
 • Organizace pracovních úkolů
 • Kompenzační pomůcky OZP využitelné v administrativě a při plnění pracovních úkolů
 • Řízená praxe na pracovišti

 

Tato akreditace byla schválena MŠMT
Číslo jednací: MSMT-33378/2014-1/923