✔ Rekvalifikační kurz - Obsluha osobního počítače

Rozsah kurzu:


   115 hodin

Komu je kurz určen

 •  Všem                        

Obsah 

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Obsluha PC s nejpoužívanějšími typy OS
 • Kancelářské aplikace na PC – textové editory
 • Kancelářské aplikace na PC – tabulkové editory
 • Kancelářské aplikace na PC – správci elektronické pošty a kalendáře
 • Kancelářské aplikace na PC – tvorba prezentací
 • Obsluha a správa kancelářské techniky- FAX
 • Obsluha a správa kancelářské techniky - SCANER
 • Obsluha a správa kancelářské techniky – KOPÍROVACÍ ZAŘÍZENÍ
 • Kompenzační pomůcky OZP využitelné při práci na PC
 • Pracovní využití internetu a základy jeho bezpečného využívání
 • Pravidla bezpečného využívání PC

 

Tato akreditace byla schválena MŠMT
Číslo jednací: MSMT-33372/2014-1/921