✔ Základy zjišťování potřeb a priorit klienta při individuální práci s klientem

Rozsah kurzu:

8  hodin

Komu je kurz určen

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • Sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )                          

Obsah 

  • Potřeby a priority a jejich role individuální práci s klientem v sociálních službách
  • Základní metody zjišťování preferencí při individuální práci s klientem v soc. soc. službách
  • Úvod do problematiky, Představení metod vhodných pro soc. pracovníka (multikriteriální porovnávání, alternativní SWOT, každý s každým, škálovací dotazy, apod.) a pro pracovníka v soc. službách (odhazování, intuice, metoda tří přátel, apod.). Součástí je nácvik těchto metod se zpětnou vazbou a uvedení příkladů, do kterých situací se hodí (např.: multikriteriální porovnávání - hodně času, složité rozhodnutí, odhazováním - musí si vybrat při nácviku návyků s praocníkem v soc. službách.
  • Základní metody zjišťování potřeb při individuální práci s klientem

Číslo akreditace


2014/1083-PC/SP/PP