Standardy kvality sociálních služeb

23.01.2014 13:53

Rozsah kurzu:

24 hodin, 3 dny

Komu je kurz určen

 • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
 • Sociálním pracovníkům(dle § 111 Zákona )                                                                                                                  

Obsah 

 • Využitelnost standardů v praxi 
 • Standard č. 1 – Cíle a způsoby poskytování soc. služeb
 • Standard č. 2 – Ochrana práv osob 
 • Standard č. 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu 
 • Standard č. 4 – Smlouva o poskytování soc. služby
 • Standard č. 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby 
 • Standard č. 6 – Dokumentace o poskytování soc. služby 
 • Standard č. 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování soc. služby 
 • Standard č. 8 – Návaznost poskytované sociální služby
 • Standard č. 9 – Personální a organizační zajištění soc. služby 
 • Standard č. 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců
 • Standard č. 11 – Místní a časová dostupnost sociální služby 
 • Standard č. 12 – Informovanost o poskytované soc. službě
 • Standard č. 13 – Prostředí a podmínky 
 • Standard č. 14 – Nouzové a havarijní situace 
 • Standard č. 15 – Zvyšování kvality soc. služby 
 • Aplikace standardů na uvedených příkladech z praxe – praktická poradna v oblasti úpravy standardů kvality soc. na příklady uvedené účastníky kurzu.

Číslo akreditace

2014/0066-PC/SP

 

—————

Zpět