✔ Evaluace a práce se zpětnou vazbou v řízení NNO

Rozsah kurzu:

16 hodin

Komu je kurz určen

  • Vedousím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)

Obsah 

  • Hodnocení zaměstnanců jako nástroj jejich růstu i v neziskovém sektoru 
  • Zpětná vazba jako nástroj hodnocení v NNO
  • Nácvik základního postupu dávání zpětné vazby 
  • Techniky zpětné vazby vedoucí k rozvoji sociálně orientovaného zaměstnance 
  • Nácvik hodnocení a dávání posilující zpětné vazby 

Číslo akreditace

2014/0310-VP

Doporučená literatura:
 

Marián Kubeš, Lubica Šebestová – 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí / GRADA / 2008

Michael Armstrong – Řízení lidských zdrojů / GRADA / 2007

Vybíral, Zbyněk - Psychologie lidské komunikace / Portál / 2000