✔ Aktivní naslouchání v sociální práci a práci v sociálních službách

Rozsah kurzu:

16 hodin

Komu je kurz určen

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • Sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )                          

Obsah 

  • Pravidla aktivního naslouchání při soc. práci a práci v soc. službách 
  • Činitelé usnadňující a komplikující komunikaci a dorozumění v sociální práci a práci v soc. službách
  • Dotazování v soc. práci a práci v soc. službách
  • Prevence konfliktů a neporozumění v sociální práci a práci v sociálních službách
  • Objasňování, povzbuzování, parafrázování v soc. práci
  • Zrcadlení a shrnování v soc. práci a práci v soc. službách 
  • Přerámcování a jeho využití v sociální práci
  • Zpětná vazba, oceňování a pochvala

Číslo akreditace


2014/0252-PC/SP

Doporučená literatura:
 

 Psychopatologie pro pomáhající profese (Vágnerová, Marie, PORTÁL – 2004)

Sociální práce v praxi (Matoušek, Oldřich, PORTÁL – 2005)

Základy psychologie emocí (Stuchlíková, Eva, PORTÁL – 2007)