✔ Firemní kultura a kompetence v NNO

  

Rozsah kurzu:

24 hodin

Komu je kurz určen

 • Vedousím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
   

Obsah 

 • Firemní kultura jako nástroj řízení NNO
 • Zavádění firemní kultury v NNO 
 • Řadový zaměstnance a firemní kultura v NNO 
 • Kompetenční vzorec v neziskové organizaci 
 • Tvorba kompetenčního vzorce 
 • Konsekvenční souvislosti mezi řízením organizace a firemní kulturou s ohledem na řízení NNO
 • Nebojte se kariérního růstu v NNO 
 • Hledání možností kariérního růstu v NNO 

Číslo akreditace


2014/0316-VP

Doporučená literatura:
 

Šigut, Zdeněk – Firemní kultura a lidské zdroje / Aspi Publishing / 2004

Kohout Jaroslav – Veřejné mínění, image a public relations / Management Press / 1999

Michael Armstrong – Řízení lidských zdrojů / GRADA / 2007