✔ Individuální plánování sociálních služeb v praxi

Rozsah kurzu:

12 hodin

Komu je kurz určen

  • Pracovníkům v sociálních službách-další vzdělávání (dle   § 116 odst. 9 Zákona)   
  • Sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )                                   

Obsah 

  • Celkový pohled na proces individuálního plánování a poskytování soc. služby 
  • Orientace na uživatele 
  • Cíle 

Číslo akreditace

2014/0048-PC/SP