✔ Metody aktivního využívání volného času s použitím vybraných arteterapeutických prvků využitelných při práci s klientem s mentálním postižením

Rozsah kurzu:


24 hodin

Komu je kurz určen

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • Sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )        

Obsah 

  • Volný čas a jeho efektivní využívání při práci s klienty s mentálním postižením
  • Úvod do artefiletiky
  • Teoretický úvod do základních principů arteterapie a aplikace u osob s mentálním postižením
  • Základní metody práce na ploše využitelné v práci s osobami s mentálním postižením
  • Nácvik jednotlivých základních výtvarných technik na ploše využitelných v práci s osobami s mentáním postižením
  • Pokračování nácviku jednotlivých základních výtvarných technik v prostoru 
  • Instruktáž a nácvik základních metod s návazností na jejich využití (modelování, keramika - motorika, návyky, tempo), zpětná vazba, dotazy.
  • Vymezení účelu využití získaných dovedností za účelem relaxxace, získání motivace, vyjádření vlastních přání, nácviku pracovních návyků či motoriky, vymezení rizik a jejich ošetření při využití technik nekvalifikovanými osobami.
 

Číslo akreditace

2014/1084-PC/SP/PP