✔ Metody sociální práce - základní praktické postupy

Rozsah kurzu:

16 hodin

Komu je kurz určen

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • Sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona)

Obsah 

  • Analýza používaných metod sociální práce 
  • Metody sociální práce ve vztahu k fázím poskytování služby
  • Zjišťování potřeb uživatele
  • Pomoc vs. kontrola
  • Přístupy zaměřené na řešení 
  • Metody zaměřené na prožívání 

Číslo akreditace


2014/0244-PC/SP

Doporučená literatura:
 

SMUTEK, M. Model řešení problému v sociální práci – Systémový pohled. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
Sociální práce v praxi (Matoušek, Oldřich, PORTÁL – 2005)
Základy psychologie emocí (Stuchlíková, Eva, PORTÁL – 2007)