✔ Motivace a aktivizace v pojetí V. E. Frankla a motivační rozhovor v sociální práci

Rozsah kurzu:

12 hodin

Komu je kurz určen

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • Sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona)

Obsah 

  • Motivace 
  • Hodnoty dle V.E.Frankla
  • Princip smyslu 
  • motivační rozhovor 

Číslo akreditace


2014/3013-PC/SP

Doporučená literatura:
 

Frankl, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši. Cesta, Brno 1994
Frankl, Viktor Emanuel. Psychoterapie pro laiky. Cesta, Brno
Klevetová, D., Dlabalová, I.Motivační prvky při práci se seniory. Grada
SMUTEK, M. Model řešení problému v sociální práci – Systémový pohled. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006.
Stuchlíková, Eva. Základy psychologie emocí. Portál, 2007)