✔ Organizace týmu při realizaci akcí sociálního charakteru

Rozsah kurzu:

16 hodin

Komu je kurz určen

  • Vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117a Zákona)

Obsah 

  • Příprava a plánování neziskové akce 
  • Logframe jako nástroj plánování akce 
  • Nácvik plánování akcí 1 
  • Nácvik plánování akcí 2 
  • Nácvik licitace týmových rolí a kompetencí při realizaci akce sociálního charakteru 

Číslo akreditace

2014/0311-VP

Doporučená literatura:
 

Michael Armstrong – Řízení lidských zdrojů / GRADA / 2007
 

Bělohlávek, František – Desatero managera / Computer Press / 2003

Čakrt, Michal – Typologie osobnosti pro manažery / Management Press / 2009