✔ Péče o seniora po cévní mozkové příhodě

Rozsah kurzu:

8 hodin

Komu je kurz určen 

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )                                                                                                                                    

Obsah 

  • Principy a pravidla péče o seniora po cévní mozkové příhodě 
  • Nácvik péče o seniora po cévní mozkové příhodě 

Číslo akreditace

2014/0247-PC/SP
 

Doporučená literatura
 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky -  Péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v České republice. Věstník, 2010, 2, s. 1–14

MUDr. Markéta Sližová, MUDr. Petr Kuba, MUDr. Daniel Václavík – Cévní mozková příhoda – Co dělat, když příjde / Vzdělávací síť iktových center

Palmer, Sara – Soužití s partnerem po mrtvici / Portál / 2013

Feigin, Valery – Cévní mozková příhoda – Prevence a léčba mozkového iktu / Galén / 2007