✔ Péče o seniora s Parkinsonovou chorobou

Rozsah kurzu:

8 hodin

Komu je kurz určen

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )      

Obsah 

  • Principy a pravidla péče o seniora s Parkinsonovou chorobou 
  • Nácvik péče o seniora po cévní mozkové příhodě 

Číslo akreditace


2014/0248-PC/SP

Doporučená literatura:

 
Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková – Sociální péče o seniory / GRADA / 2013

Malíková, Eva – Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních / GRADA / 2010

Anne-Marie Bonnet, Thierry Hergueta – Parkinsonova choroba – Rady pro nemocné a jejich blízké / Portál / 2012