✔ Odbourávání bariér v komunikaci s osobami se zdravotním postižením a seniory

Rozsah kurzu:

8 hodin

Komu je kurz určen

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )      

Obsah 

  • Bariéry v komunikaci s osobami se zdravotním postižením a seniory
  • Nácvik odbourávání bariér v komunikaci s osobami se zdravotním postižením a seniory 

Číslo akreditace


2014/0255-PC/SP

Doporučená literatura:

 

Pokorná, Andrea – Komunikace se seniory / GRADA / 2010

Alena Špačková - Moderní rétorika / GRADA / 2003