První pomoc - základy

Rozsah kurzu:

8 hodin

Komu je kurz určen

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • Sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )                          

Obsah 

  • Základní principy poskytování první pomoci – Úvod do problematiky, Zajištění bezpečnosti (postiženého, sebe i kolemjdoucích), Vyšetření postiženého (při vědomí, v bezvědomí), Přivolání pomoci, Poskytování první pomoci do příjezdu záchranné služby, lékaře či hasičů, apod.  Prostor pro dotazy, Rekapitulace.
  • Nácvik první pomoci v simulovaných situacích – praktický nácvik první pomoci v různých základních situacích (např.: krvácení, popáleniny, šok, poranění elektřinou, poranění páteře, resuscitace, zlomeniny, těžké úrazy, apod.), Vybavení lékárníky, Prostor pro dotazy, Rekapitulace.

Číslo akreditace

2014/0064-PC/SP