✔ Sebemotivace a zvládání stresu při řízení NNO

Rozsah kurzu:

16 hodin

Komu je kurz určen

  • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)     

Obsah 

  • Typy motivace a jejich rozlišování v rámci vedení NNO
  • Individuální práce na určování vlastních profesních motivů
  • Fenomén přirozené motivace u manažera NNO
  • Stres jako překážka
  • Jak působit sebemotivací proti stresu při řízení NNO 
  • Ukázky a nácvik projektivních metod a vizualizací 

Číslo akreditace

2014/0312-VP

Doporučená literatura:

 

Hannelore, Fritz – Spokojeně v zaměstnání / Portál / 2007

Fainweather, Alan – Jak být motivujícím manažerem / GRADA / 2009