✔ Základy spolupráce s rodinou a její vliv na individuální sociální práci a pracovníka poskytujícího sociální službu

Rozsah kurzu:

8 hodin

Komu je kurz určen 

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )                                                                                                                                    

Obsah 

  • Vliv rodiny uživatele na poskytování soc. služby 
  • Manipulativní jednání rodinných příslušníků a obrana proti němu 
  • Ohlašovací povinnost
  • Rodina může být užitečná 

Číslo akreditace


2014/0250-PC/SP
 

Doporučená literatura
 

Oldřich Matoušek, Jana Koláčková, Pavla Kodymová – Sociální práce v praxi / Portál / 2010

Novák, Tomáš – Jak přežít se stárnoucími rodiči / GRADA / 2013

Jeřábek, Hynek – Mezigenerační solidarita v péči o seniory / Slon / 2013