✔ Interní vzdělávání pracovního týmu v neziskovém sektoru

Rozsah kurzu:

40 hodin

Komu je kurz určen

  • Vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117a Zákona)

Obsah 

  • Metody interního vzdělávání zaměstnanců a jejich rozvoje s ohledem na možnosti neziskového sektoru 
  • Plánování interního vzdělávání zaměstnanců v neziskovém sektoru
  • Tvorba vlastního plánu vzdělávání 
  • Strategie interního vzdělávání zaměstnanců v neziskovém sektoru 
  •  
  • Práce s dynamikou skupiny a budování vztahu 
  • Zvládání krizových situací v lektorské činnosti 
  • Individuální metody interního vzdělávání 
  • Ukázky metod práce v rámci individuálních metod interní výuky

Číslo akreditace


2014/0246-VP

Doporučená literatura:

 

Medlíková, Olga – Lektorské dovednosti – Manuál úspěšného lektora / GRADA / 2010

Svoboda, Jiří – Kniha pro lektory: Metodická příručka lektorských dovedností / 1.VOX / 2013

Whitmore, John – Koučování / Management Press / 2013

Tereza Brumovská, Gabriela Seidlová – Mentoring: Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví / Portál / 2010

Bartoňková, Hana – Firemní vzdělávání / GRADA / 2010