✔ Získávání finančních prostředků na provoz NNO

Rozsah kurzu:

32 hodin

Komu je kurz určen 

  • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)   

Obsah 

  • Analýza používaných zdrojů financování NNO 
  • Získávání fin. prostředků na provoz NNO z veřejných zdrojů
  • Získávání fin. prostředků z ESF
  • Ostatní veřejné zdroje financování NNO a soc. služeb a odlišnosti
  • Fundraising jako zdroj financování NNO 
  • Praktické dovednosti fundraisera v NNO 
  • Základní informace o sociální firmě jako zdroji financování NNO 
  • Vícezdrojové financování NNO 
  • Jak zajistit udržitelnost financování NNO 

Číslo akreditace

2014/0314-VP
 

Doporučená literatura
 

K pojetí veřejné prospěšnosti v Evropě (Ronovská, K., Právní fórum 9/2010)

Řízení lidských zdrojů (Armstrong, Michael. Grada Publishing, Praha 2002)