✔ Zvládání agresivity uživatele sociální služby

Rozsah kurzu:

12 hodin

Komu je kurz určen 

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )                                                                                                                                    

Obsah 

  • Agrese a příčiny jejího vzniku 
  • Legislativa spojená s obranou proti agresi 
  • Metody zvládnutí agresivního chování 
  • Nácvik jednotlivých technik zvládnutí agresivního uživatele služby
     

Číslo akreditace


2014/0253-PC/SP

Doporučená literatura
 

Ivo Čermák, Martina Hřebíčková, Petr Macek – Agrese, Identita, osobnost / Sdružení SCAN / 2003

Šimanovský, Zdeněk – Hry pro zvládání agresivity a neklidu / Portál / 2002

Čadilová, Věra – Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem / Portál / 2007