✔ Zvládání projevů krizových situací při individuální práci s klientem

Rozsah kurzu:


16 hodin

Komu je kurz určen

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
     
  • Sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )  

Obsah 

  • Definice krize a poznávací znaky
  • Ukazatele psychosociální zátěže klienta, Fáze krize, Jak tělo a mysl reagují na krizi, Projevy krize v interakci (hádky, odmítání, zakrývání skutečností, apod.), Reakce zvýšenou aktivitou, Nelogické reakce, Klamné vnímání.
  • Základy krizové intervence při individuální práci s klientem
  • Nácvik základů krizové intervence pro soc. pracovníky a pracovníky v soc. službách
  • Pokračování nácviku základů krizové intervence pro soc. pracovníky a pracovníky v soc. službách
 

Číslo akreditace


2014/1082-PC/SP/PP