✔ Zvládání stresu při práci v sociální oblasti

Rozsah kurzu:

8 hodin

Komu je kurz určen 

  • Pracovníkům v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona č. 108/2006 Sb.
  • sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona )                                                                                                                                    

Obsah 

  • Rizika vzniku stresu v sociální práci 
  • Možnosti reflexe a zpracování stresu v sociální oblasti 
  • Prevence stresu v sociální práci 
  • Psychohygiena v sociální práci 

Číslo akreditace


2014/0254-PC/SP

Doporučená literatura
 

Křivohlavý, Jaro. Hořet, ale nevyhořet. Karmelitánské nakladatelství, 2012.

Křivohlavý, Jaro. Jak zvládat stres. Grada, 1994.

Frankl, Viktor Emanuel. Lékařská péče o duši. Cesta, Brno 1994