✔ Lektorské dovednosti

Rozsah kurzu 24 hodin
Komu je kurz určen Všem, kdo chtějí zefektivnit a zlepšit formu své výuky, obohatit se o nové způsoby vyučování a najít inspiraci pro své žáky. 
Osnova kurzu
 • Lektorské dovednosti a kompetence (komunikace, udržování zájmu, schopnost reagovat, umění mýlit se, licitace, apod.).
 • Cíle kurzu (méně je více, změna, nikoliv předávání informací).
 • Konsekvenční souvislosti témat kurzu při tvorbě náplně kurzu (vazba na potřeby cílové skupiny).
 • Skupinová dynamika v rámci kurzu.
 • Otevření kurzu a budování atmosféry (ukázky, instruktáže, nácviky).
 • Interaktivní metody vzdělávání (ukázky, instruktáže, nácviky)
 • Jak vést účastníky k odhalení skryté pravdy a poznání (metoda cíleného omylu, změna prostředí, opozice, apod.).
 • Okrajová témata (tandemové učení, princip vzoru, hodný a zlý, apod.).
Přínosy z kurzu pro vás
 • Ověříte si či potvrdíte předpoklady pro lektorskou činnost.
 • Získáte schopnost budovat interaktivní kurz s logickou návazností témat na reálnou změnu účastníků Vašich kurzů.
 • Budete schopni vnímat a ovlivňovat atmosféru a dynamiku kurzu.
 • Zdokonalíte se ve vybraných interaktivních metodách vzdělávání.
 • V základu si osvojíte schopnost lidi k poznání a změně doprovázet, nikoliv vést.
Doporučená literatura:

- Kurz pracuje s minimem materiálů a zaměřuje se na praktické rozvíjení lektorského potenciálu účastníků.