✔ Úspěšná cesta k zaměstnání 1. - Jak si vybrat

Rozsah kurzu 8 hodin
Komu je kurz určen Všem, kdo chtějí přijít na to, kde je jejich místo na pracovním poli.
Osnova kruzu
 • Základní otázky budování profesní budoucnosti (Kým chci být? Co chci dělat? S kým chci spolupracovat?)
 • Jsem to co jsem, ne to co jsem v životě vykonával za práci.
 • Přenositelné dovednosti (jak se uplatníte jinde, než dosud).
 • Pyramida kompetencí, aneb postavte si své budoucí zaměstnání tak, aby vás těšilo.
 • To, co vás baví, budete dělat dobře.
 • Jak si vytvořit profesní profil.
Přínosy kurzu
 • Naleznete představu o ideálním zaměstnání pro vás.
 • Osvobodíte se od zažitých stereotypů hedání zaměstnání.
 • Získáte nový, pozitivní impulz pro hledání zaměstnání, které vás bude bavit.
 • Zvědomíte si, co vlastně v životě chete dělat jako povolání.
 • Získáte nástroj prezentace před personalistou, který můžete na truhu práce nabízet jako svou přidanou hodnotu.
Doporučená literatura:

 

Richard N. Bolles – Jaké barvy je tvůj padák (Pragma, 1999)
Michael Armstrong – Řízení lidských zdrojů (Grada, 2007)
Test osobnosti MBTI