✔ Konflikt jako příležitost

Rozsah kurzu 8/16 hodin
Komu je kurz určen Všem, kdo se  chtějí naučit efektivně komunikovat v konfliktu ať už na pracovišti či v soukromé sféře, všem, kdo mají odvahu se setkat se svými vnitřními konflikty a čelit jim.
Osnova kruzu 1. den
  • Kognitivní restrukturalizace.
  • Biologické aspekty konfliktu a jak je řešit.
  • Základní úrovně asertivního chování.
  • Konflikt = ohrožení základních potřeb, jaké to jsou.  
  • Druhy konfliktu, vnější a vnitřní.
2. den
  • Konflikt v soukromé sféře.
  • Konflikt v zaměstnání - spolupracovníci, nadřízení.
  • Vnitřní konflikt.
  • Strategie vlídného řešení konfliktu.
  • Nácvik - modelové situace, řešení konfliktu.
   
Kurz může mít menší časovou dotaci min však 8 hodin
Doporučená literatura:

Tanja Baum - Umění přátelského řešení konfliktu, Portál 2009
Bernard Moestl - Nemusíš bojovat, abys zvítězil, Beta, s.r.o. 2010
Ján Praško, Hana Prašová - Asertivitou proti stresu, Grada Publishing, a.s. 2007
Kurt Tepperwein - Krise als Chance, mvg Verlag 2005