✔ Jak být klíčem ke svému životu, aneb mapy mysli a mapy života. - Sebepoznání

Rozsah kurzu 16 hodin
Komu je kurz určen Všem, kdo chtějí zjistit proč reagují v životních situacích tak jak reagují a chtějí se naučit vědomě utvářet svůj život.
Osnova kurzu

1. den

 • Mapa mysli - co mne stvořilo.
 • Jak mohu utvářet sám sebe, svůj život.
 • Programy mysli, které už nepotřebuji.
 • Předsudky jak ovlivňují mé rozhodování.

2. den

 • Neexistuje špatná zkušenost.
 • Sebevědomí - jsem si vědom sám sebe a svých schopností?
 • Techiky pro získání zdravého sebevědomí.
 • Mapa života.
Přínosy z kurzu pro vás
 • Budete mít možnost nahlednout do vlastní mapy mysli a osvobodit se od paradigmat, která nevědomě určovala váš život.
 • Pocítíte jak osbozozující může být svět bez předsudků.
 • Pochopíte, že v pravém slova smyslu neexistuje špatná zkušenost.
 • Naučíte se techniky dosahování zravého sebevědomí.
 • Uvidíte sami sebe, kdo jste a kam chcete jít.
Doporučená literatura:

Marc A. Pletzer - Emoční inteligence, Graga Publishing, a.s. 2009
Bernhard Moestl - Nemusíš bojovat, abys zvítězil, BETA, s.r.o. 2010
Clarissa Pinkola Estés - Ženy které běhaly s vlky, Pragma 1995
Milan Nakonečný - Sociální Psychologie, AKADEMIA PRAHA 1999