✔ Metody sebekoučování v každodenní praxi

Rozsah kurzu 16 hodin
Komu je kurz určen Všem.
Osnova kruzu
  • Co je to sebekoučink?
  • Jak lze aplikovat metody sebekoučování na sebe sama a neudělat chybu?
  • Jak se těšit na vlastní sebezdokonalování v práci i osobním životě (vedení k tomu, co chci dělat ne k tomu, co musím dělat)
  • Ukázky a praktické nácviky jednotlivých sebekoučovacích metod (pro motivaci, pro rozhodnutí v těžkých situacích, pro nalezení cesty ke spokojenosti, apod.)
Přínosy kurzu pro Vás
  • Získáte praktické nástoroje a metody vedoucí k řešení nepříznivých situací v každodenním osobním i pracovním životě bez podpory kouče, terapeuta, apod.
  • Naučíte se jít cestou toho, co chcete, nikoliv cestou toho, co musíte.
  • Získáte mitivaci změnit svůj život směrem, kterým chcete, aby se ubíral.
Kurz může mít menší časovou dotaci min však 8 hodin
Doporučená literatura:

- Interní materiály společností, pracovní listy, návodné materiály.